Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Pazarkapı, Avrasya Pazarı No:39/213 61200 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan şirketimiz”  bundan böyle www.dev.sanalisci.com olarak anılacaktır. 

İşbu üyelik sözleşmesi , mesafeli satış sözleşmes,  gizlilik ve pazaryeri sözleşmesi , kişisel verilerin korunması, ödemeler & iadeforum.sanalisci sitemizde sunulan hizmet ve ürünlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.

www.dev.sanalisci.com ve onun mobil uygulamalarında  sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteye alıcı yada satıcı olarak üye olması gerekmektedir. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile dev.sanalisci.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olan her kullanıcı, üyeliğinin onayı ile birlikte üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddeleri anladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümleri onayladığını kabul etmiş sayılır.


www.dev.sanalisci.com'u  veya onun uygulamalarını kullanarak üye olduğunuzda üyelik sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamı ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Madde 1: TARAFLAR
İşbu www.dev.sanalisci.com Üyelik Sözleşmesi ile www.dev.sanalisci.com web sitesine ve onun mobil uygulamalarına, satıcı yâda alıcı sıfatıyla üye olan kullanıcılar arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi alıcı yada satıcının siteye üye olması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Madde 2: TANIMLAR
İşbu Üyelik sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

Site: www.dev.sanalisci.com isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ifade eder.

İşveren: Siteye alıcı olarak kayıt olan tüm kullanıcıları ifade eder.

Alıcı Üye: Uzman üyelerden içeriğini kendi belirlediği projeler için teklif almak, proje yaptırmak, uzmanların satışa sunduğu hizmetlerden satın almak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.

Uzman Üye: Alıcı üyelerin ihtiyaç duyduğu ve site üzerinde ilan ettiği projelere teklif vermek, site üzerinden hizmet satmak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.
Hizmet İlanları: Uzman üyelerin satışa sunduğu hizmetleri ifade eder (web tasarım, script yükleme, çeviri yapma, makale yazma, video düzenleme, seslendirme yapma, web sitesi tasarlama, logo tasarlama, reklam yönetme vb...)

Proje: Alıcı üyelerin sitede teklife sunduğu ve yaptırmak istedikleri işlerin tamamını ifade eder. (web tasarımı yaptırmak istiyorum, script yükletmek istiyorum, çeviri ihtiyacım var, yazılım uzmanı arıyorum, makale yazarı arıyorum, video editör arıyorum, seslendirme sanatçısı arıyorum, web sitesi yaptırmak istiyorum, sitem için seo çalışmasına ihtiyacım var vb...)

Korumalı Hesap: Alıcı üyelerin talep ettiği hizmet gerçekleşene kadar, satın alınan hizmet bedelinin tutulduğu www.dev.sanalisci.com’ye ait  hesabını ifade eder.

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE KABULÜ
İşbu üyelik sözleşmesinin kapsamı; sözleşme ve sözleşme eklerinde belirlenen hükümleri, site içerisinde www.dev.sanalisci.com ve onun mobil uygulamaları tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlere yönelik uyarı, yazı yâda açıklama gibi beyanları kapsar.
Üyelik Sözleşmesinin Kabulü
Kullanıcı siteye üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesini, Üyelik Sözleşmesinin eklerini, site içerisinde www.dev.sanalisci.com ve onun mobil uygulamaları tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlerine yönelik uyarı, yazı yâda açıklama gibi beyanların tamamını kabul etmiş sayılır. Üye, siteyi kullanmak ile birlikte söz konusu beyanlarda belirtilen tüm hususlara uygun davranacağını kabul etmektedir.

SİTEYE ÜYELİK VE SİTEYİ KULLANIM KOŞULLARI
- www.dev.sanalisci.com ve onun mobil uygulamaları üzerinden gerekli kimlik bilgilerinin sisteme girilmesi ile birlikte üyelik kaydı gerçekleştirilir ve üyelerin hesabı sms onayından sonra aktif hale gelir. Üyelik işlemi tamamlanmayan yâda onaylanmayan kullanıcı işbu sözleşmede belirtilen üyelik hak ve yetkilerine sahip olamaz.
- Siteye 18 yaşından büyük kişiler üye olabilir.
- Üyelerin, üyeliğin devamı için site kullanım koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. www.dev.sanalisci.com ve onun mobil uygulamaları tarafından dondurulmuş yâda üyelikten uzaklaştırılmış olan kullanıcıların üyelik kayıtları tamamlanmış olması, üyeliğin devamı anlamına gelmemektedir.


- KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
- Alıcı üyeler ve uzman üyeler; www.dev.sanalisci.com ve onun mobil uygulamalarında  herhangi bir işlem esnasında Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri ve sitede belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun işlem yapacağını, bu konuyla ilgili gerekli tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onay verdiğini beyan eder.


- Alıcı ve uzman üyeler, yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal ettiği ve diğer üyeler ile üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği durumlarda, www.dev.sanalisci.com’nin kendisine ait gizli, özel yâda ticari bilgileri resmi makamlarla veya gerekli durumlarda hak sahibi kişilerle paylaşmaya yetkili olduğunu ve bu nedenlerden kaynaklanan herhangi bir maddi yâda manevi zararın ilgili üyenin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedirler.


- Alıcı ve Uzman üyelerin sisteme erişim için kullandıkları kullanıcı adı ile kullanıcı şifresinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması kendi sorumlulukları altındadır. Sisteme giriş bilgileri üyenin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçmesi, hesabın bir başka kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu www.dev.sanalisci.com ile üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi yâda manevi zararlar ile www.dev.sanalisci.com’nin doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.


-Uzman üyeler, satışa sundukları hizmetlerin, alıcı üyeler talep ettikleri projelerin  bilgi ve içeriklerinin hukuka uygun ve doğru olduğunu kabul ederler. www.dev.sanalisci.com, alıcı ve uzman üyeler tarafından sitede sunulan hizmetlerin ve proje taleplerinin içerik ve açıklamalarının doğruluğunu, güvenliğini, hukuka uygunluğunu araştırmakla ve incelemekle sorumlu değildir. İçeriklerin doğruluğundan ve güvenirliğinden sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin hatalı veya yanlış olmasından kaynaklanan maddi yâda manevi zararlardan da sorumlu tutulamaz.


- Üyeler, www.dev.sanalisci.com’nin onayı olmadığı sürece üyelik sözleşmesinde yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen yâda tamamen üçüncü kişilere devredemez. Üyeler, site üzerinde hukuka uygun işlem yapabilirler. Site üzerinde yapılan işlemlerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukları üyenin kendisine aittir. Üyeler, sitenin ve üçüncü şahısların haklarına veya malvarlığına zarar verecek şekilde davranmayacaklarını kabul ederler.

-Sitede bulunan metinler, resimler, görsel imgeler, işitsel imgeler, videolar, dosyalar, veri tabanları ve ilanlar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve işlenemez. Satıcı üyeler tarafından sunulan hizmetler www.dev.sanalisci.com çalışanları ve www.dev.sanalisci.com yöneticilerinin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde değildir. Üyeler tarafından sunulan bilgilerin, açıklamaların,  görsel imgelerin, işitsel imgelerin hukuka uygunluğu ve doğruluğu üyenin sorumluluğu altındadır. www.dev.sanalisci.com sunulan hizmetler ile ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti de bulunmaz.

- Alıcı üyeler, satın aldıkları hizmet bedelini site üzerinden ödemelidir. www.dev.sanalisci.com platformu dışında yapılan herhangi bir ödeme tespit edildiği durumda www.dev.sanalisci.com’nin her hakkı saklıdır.  

- www.dev.sanalisci.com dışında yapılan hiç bir işlemden dev.sanalisci.com sorumlu değildir. 

- Uzmanların www.dev.sanalisci.com'da  verdikleri hizmet ilanları  otomatilk olarak forum.dev.sanalisci.com adresinde de yayınlanır. www.dev.sanalisci.com'u kullanarak bu yayına izin vermiş sayılırsınız. Uzmanlar tararından yayından kaldırılan ilanların, forum.dev.sanalisci.com adresinden de ayrıca kaldırılması için mail yada telefon yolu ile bildirilmesi şarttır. Bu bildirimin ardından, ilgili hizmet linki forum sitemiz olan forum.dev.sanalisci.com adresinden kaldırılacaktır. Hiç bir bildirimde bulunmayan üyelerin içerikleri kalıcı olarak site üzerinde yayınlanır. Eğer hizmet ilanınızın forum.dev.sanalisci.com üzerinde yayınlanmasını istemiyorsanız,  www.dev.sanalisci.com'u kullanmayın.

- Hizmet ilanlarında ve kullanıcı adında mail adresi, telefon numarası, kişisel bilgilerin yayınlanması site kuralları gereği yasaktır. Bu tarz içeriklerin tesbit edilmesi halinde, ilgili içerik yayından kaldırılacaktır.

- Üyeler arası paylaşılan bilgilerin yanlış kişilerin eline geçmesinden doğabilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan ederler.

UZMAN ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Uzman üyeler site üzerinden çeşitli hizmetler satabilirler veya alıcı üyeler tarafından talep edilen projelere teklifler verebilirler. Teklifin alıcı üye tarafından kabul edilmesi yada belirli bir hizmetin satın alınması durumunda, hizmetin belirtilen bedel üzerinden gerçekleşeceği ve belirtilen zaman içersinde teslim edeceğini beyan ederler. Zamanın'da teslim edilmeyen hizmet alıcı yada sistem  tarafından iptal edilir. Bu durumda ödeme alıcıya iade edilir.

 
- Uzman üye bir projeye verdiği teklifin kabul edilmesi durumda, ilgili projeyi tamamlamayı ve alıcı üye tarafından belirtilen proje şartlarına uygun çalışma yapacağını kabul etmiş sayılırlar. Uzman üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek her hangi anlaşmazlıklardan ve uyumsuzluklardan dolayı www.dev.sanalisci.com sorumlu tutulamaz. www.dev.sanalisci.com söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.


- Alıcı üyenin herhangi bir uzman üyeden gelen teklifi kabul etmesi yada hizmetini satın alması ve gerekli ödemeyi yapması  durumunda, hizmet bedeli www.dev.sanalisci.com’nin havuz hesabında bekletilir. Satın alınan hizmet alıcıya teslim edildikten sonra, hizmet bedeli site komisyonu düşülerek en geç 7 gün içersinde Uzman üyenin hesabında belirtmiş olduğu iban numarasına gönderilir.

- Uzman üyelerin site üzerinde satışa sunduğu hizmetlerin tüm aşamalarında, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler. www.dev.sanalisci.com aleyhine alıcı üyeler ve hak sahipleri tarafından gelecek olan davalardan kaynaklı avukatlık ücreti ve tazminat gibi her türlü taleplerini uzman üyeye rücü etme hakkı mevcuttur.


-  Üyelerin karşılıklı anlaşarak iptal ettiği projelerde korumalı hesapta bekletilen ödeme alıcıya iade edilir. Uzman üye iade işlemi ile ilgili son kararın alıcı üye tarafından verileceğini bildiğini ve www.dev.sanalisci.com’un alıcı üyenin verdiği karardan dolayı herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.


- dev.sanalisci.com üzerinde uzman üyelere özel Gold üyelik paketleri mevcuttur. Gold üyelik paketi satın alan kullanıcılar canlı chat özelliğini kullanabilir, sms bildirimleri alabilirler. Gold üyeler 1 yıl boyunca en fazla 10 hizmet ilanı yayınlayabilirler.


- Uzmanların site üzerinde yayınladıkları hizmet ilanlarına, link vermesi, telefon numarası, e-posta adresi eklemesi site kuralları gereği yasaktır. Bu gibi durumlarda ilgili içerik yayından kaldırılacaktır.

- Anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşuna tamamlanan her siparişte komisyon bedeli ödemekteyiz. Bundan dolayı sunuluna ürün ve hizmet ücretlerinin en az 10 tl olması gerekir. Hizmet fiyatının sisteme yanlış girilmesinden kaynaklı tüm sorumluluklar hizmet verene aittir.

- Tüm projeler ve hizmetler dev.sanalisci.com tarafından olduğu gibi yayınlansada, yanlış bilgi girişinden kaynaklı tüm sorumluluklar üyelere aittir. Bu gibi durumlarda, uzman üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek her hangi anlaşmazlıklardan ve uyumsuzluklardan dolayı www.dev.sanalisci.com sorumlu tutulamaz. www.dev.sanalisci.com söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.

- dev.sanalisci.com'da sisteme girilen bilgilere göre fatura kesmektedir.

 

SATICILARA ÖZEL GOLD ÜYELİK’E İLİŞKİN OLARAK


- Gold Üyelik satın alan Üye (“Gold Üye”) Üye genel yükümlülüklerin tamamına da uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Site üzerinde bir adet hizmet ilan girişi ücretsizdir. Eğer canlı chat kullanmak ve sms bildirim özelliklerini aktif hale getirmek isterseniz, Gold üyelik paketlerinden birini satın alabilirsiniz. Gold üyelik sonrası 1 adet hizmet ilanını anasayfa vitrinine ücretsiz olarak taşıyabilirsiniz ve birden fazla hizmet ilanı girişi yapabilirsiniz.

- Gold Üye sadece Gold Üyelik kapsamında kendisine izin verilen işlemleri yerine getirebilir. dev.sanalisci.com’a ait sunuculara, dev.sanalisci.com’a ait özel bilgilere veya üçüncü kişilere ait bilgilere, dev.sanalisci.com’dan kaynaklanan teknik bir hata halinde dahi, erişim sağlama hakkı yoktur, aksi halde dev.sanalisci.com tüm dava ve sair talep hakları saklı olmakla birlikte, Gold Üyelik sunumuna, bedel iade edilmeksizin son verecektir.

- Kişisel verilerin, Kredi kartı ve/veya GSM, numarası bilgilerinin, dev.sanalisci.com’un kusuru olmaksızın üçüncü kişilerin eline geçmesi durumundan ve bu sebeple meydana gelecek zararlardan dev.sanalisci.com sorumlu olmaz. Gold Üye, söz konusu durumu bildiğini ve dev.sanalisci.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

- Gold Üye, Gold Üyelik ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan dev.sanalisci.com'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

- dev.sanalisci.com'da sisteme girilen bilgilere göre fatura kesmektedir.

- Gold üyelik iptal için info@dev.sanalisci.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 7 gün içersinde iptal edilen üyeliklerin bedeli ödeme yaptığınız karta en kısa zamanda iade edilir. İptal işleminin e-posta yada telefon yoluyla en erken 7 iş günü içersinde bize bildirmelisiniz.

- Alıcılar, hizmetin başlaması için tüm gerekli bilgileri proje panosu üzerinden (Projeyi Başlatbutonuna tıklayarak uzmana göndermelidir. Yine aynı şekilde uzman da proje panosu üzerinden (Projeye Başla) butonuna tıklayarak projeyi kabul etmelidir. Bu işlemlerin ardından proje başlamış olur. Eğer hiç bir şekilde proje başlatılmaz ise, ilgili hizmet iptal edilir ve ücret alıcıya iade edilir.


ALICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


- Alıcı üye, sitede sunulan hizmetlerin üyelik sözleşmesine, üyelik sözleşmesinin eklerine, yürürlükteki mevzuata, sitede belirlenen uyarı, bildirim ve açıklamalara, uygun olduğunu kabul eder. Alıcı üye satın aldığı hizmetin ve tekliflerin hukuki sorumluluğunun ve yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, www.dev.sanalisci.com’un hiçbir koşul altında bu durumdan doğabilecek sorunlar ile ilgili doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmadığını kabul eder.

-Alıcı üye satın aldığı hizmetin ödediği ücret karşılığında tamamlanmasını kabul eder

- Alıcı üye, projesine sunulan teklifler arasından seçtiği uzmanın talep ettiği ücret karşılığında projesini tamamlanmasını kabul eder.

- Alıcı üye teklife sunduğu proje ve satın aldığı hizmet ile ilgili yürürlükteki düzenlemelere aykırı olmasından dolayı kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

-  Alıcı üye başarılı şekilde teslim aldığı hizmet bedelinin satıcıya aktarılması için hesabında beliren Onay butonuna tıklayarak onay verir.

- Alıcı üye, uzman üye tarafından teslim edilen hizmeti kabul etmeme ve bu durumu www.dev.sanalisci.com’ye bildirme hakkına sahiptir. Alıcı, Uzman tarafından tamamlanan hizmeti  en geç 7 iş günü içersinde onaylamalı veya reddetmelidir. Bu süre içersinde alıcılar tarafından onaylanmayan hizmetler 7  iş gün içersinde sistem tarafından tamamlandı olarak onaylarnır ve ücret satıcı hesabına aktarılır. 

- Alıcılar, hizmetin başlaması için tüm gerekli bilgileri proje panosu üzerinden (Projeyi Başlatbutonuna tıklayarak uzmana göndermelidir. Yine aynı şekilde uzman da proje panosu üzerinden (Projeye Başla) butonuna tıklayarak projeyi kabul etmelidir. Bu işlemlerin ardından proje başlamış olur. Eğer hiç bir şekilde proje başlatılmaz ise, ilgili hizmet iptal edilir ve ücret alıcıya iade edilir.

- Alıcı üye, uzman üye ile ilgili yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı  www.dev.sanalisci.com’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. Alıcı üyeler, site üzerinde satın aldıkları hizmetlerin veya kendi talep ettiği projelerin yapımı aşamasında yâda teslim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir sorunda veya herhangi bir tarafın işbirliğinden vazgeçmesi gibi hallerde www.dev.sanalisci.com’un hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı www.dev.sanalisci.com’dan hiçbir durumda tazminat talep edemeyeceklerini kabul ederler.


- Alıcı üyeler, işbu sözleşmede ve site içerisinde belirtilen kurallara veya yürürlükteki mevzuatlara aykırı davranması durumunda, www.dev.sanalisci.com’nin uğradığı zararı tazmin edeceğini, eğer alıcı üyenin havuz hesabında parası bulunuyorsa www.dev.sanalisci.com’nin ihtar ve ihbar şartı olmaksızın oluşan zararını bu bedelden tahsil edebileceğini beyan ve taahhüt eder.


- Alcı üye, proje ve hizmetin yapımı esnasında veya projenin tesliminden sonra işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan ve uzman üyeler tarafından talep edilen hak, alacak ve avukatlık ücreti gibi tüm masrafları karşılayacağını kabul eder. www.dev.sanalisci.com, Uzman üyeler tarafından açılan dava nedeniyle oluşabilecek avukatlık ücreti masrafları ile tazminat taleplerini alıcı üyeye rücu etme hakkını saklı tutar.

- Kişisel, Kredi kartı ve/veya GSM numarası bilgilerinin, dev.sanalisci.com’un kusuru olmaksızın üçüncü kişilerin eline geçmesi durumundan ve bu sebeple meydana gelecek zararlardan dev.sanalisci.com sorumlu olmaz. Alıcı üye söz konusu durumu bildiğini ve dev.sanalisci.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

- Alıcı üye, hizmet ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan dev.sanalisci.com'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

- Kişisel verilerin, Kredi kartı ve/veya GSM, numarası bilgilerinin, dev.sanalisci.com’un kusuru olmaksızın üçüncü kişilerin eline geçmesi durumundan ve bu sebeple meydana gelecek zararlardan dev.sanalisci.com sorumlu olmaz. Üyeler Söz konusu durumu bildiğini ve dev.sanalisci.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

SANAL İŞÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- www.dev.sanalisci.com, site içerinde sunulan hizmetlerin içeriklerini değiştirebilme, Üyelerin sisteme yüklediği hizmetleri ve hizmetlerin içeriklerini üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve son verme hakkını saklı tutar. www.dev.sanalisci.com bu hakkını üyeye özel bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, sitenin öngördüğü değişiklikleri veya düzeltmeleri kısa süre içinde yerine getirmek zorundadırlar. www.dev.sanalisci.com’nin öngördüğü değişiklikler veya düzeltmeler gerekli olduğu durumlarda site yöneticileri tarafından yapılabilir. www.dev.sanalisci.com tarafından öngörülen değişiklikler zamanında yerine getirilmediği takdirde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgili üyenin yükümlülüğündedir.


- Sitede üyeler tarafından verilmiş linkler aracılığıyla erişilen hiçbir portaldan, dosyadan, içerikten, mesajlardan, web site linklerinden ve bu linkler aracılığıyla sunulan hiçbir hizmetten www.dev.sanalisci.com sorumlu ve yükümlü değildir. Siteye üye olarak kullanıcılara reklam içerikli mesajlar göndermek, farklı linkler paylaşmak site kuralları gereği yasaktır. Bu tarz mesajlar gönderen kullanıcıların hesapları askıya alınacaktır.


- www.dev.sanalisci.com, üyelerin bilgilerini saklama, gerek olduğu durumlarda kullanma, ilgili kurumlarla veya kişilerle paylaşma hakkına sahiptir. Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibi haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin bu hükme aykırı davranması sonucunda, www.dev.sanalisci.com üyeden bu durumu düzeltmesini talep edebilir yâda üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe son verebilir. Bu durumun ihlalinde doğabilecek her türlü zarardan ilgili üye sorumludur.


- www.dev.sanalisci.com üyelerin, üyelik sözleşmesine, sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj yâda içerik oluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silme hakkına sahiptir. www.dev.sanalisci.com bu içerik veya mesajı oluşturan üyeye herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğine son verme hakkına sahiptir.


- Her üye sunduğu site üzerinde yaptığı tüm İşlemlerden ve oluşturduğu içeriklerden kendisi sorumludur. dev.sanalisci.com dışında yapılan hiç bir işlemden dev.sanalisci.com sorumlu değildir.

- Kişisel bilgilerin www.dev.sanalisci.com'nin bilgisi olmadan silinmesi, elimizde olmayan teknik sorunlar nedeniyle silinmesi, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, izinsiz değiştirilmesinden doğacak mağduriyetlerden www.dev.sanalisci.com sorumlu değildir.


-Site üzerinden başka özel veya tüzel kişilerin mülkiyet hakkının ihlali yapılarak görülen işlemlerden üyelerin kendileri sorumludur ve site tarafından sorumlu tutulamaz.

-Site üzerinden satılacak olan ve/veya satın alınacak olan tüm materyallerin lisans, etik ve ahlak dışı işlemlerinden www.dev.sanalisci.com sorumlu değildir.


-Site üzerinden paylaşılan tüm materyallerin zararlı yazılım olması sorumluluğu bize ait değildir, site üzerinden yazarlı yazılımlar, hizmet ilanlarında link ve reklam içeren resimler, üye tarafından gönderilen spam içerikli mesajlar ve linklerin paylaşılması yasaktır. Tesbit edilenlerin üyelelikler süresiz iptal edilecektir. 


-dev.sanalisci.com ve onun mobil uygulamlarında yer alan tüm yazılar, projeler, iş istekleri, teklifler, mesajlar herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” yayınlanmakta olup, yazıların doğruluğu site tarafından garanti edilmemektedir. Site’de, hizmet ilanlarında, alıcı isteklerinde yer alan yazıların/bilgilerin olası yanlışlıklarından, eksikliklerinden ya da bu yazılara/bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan ve masraflardan site sorumlu değildir.


-Alıcının satın almış olduğu hizmetin kapsamı, uzman tarafından belirlen hizmetlerin açıklama kısmındaki, satış şartlarını ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenle site; doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamını referans alacaktır.


-Uzmanların teklif göndermiş olduğu  proje isteklerinde, alıcı tarafından belirlenen açıklamalardaki hizmet şartları ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenle site, doğabilecek problemleri değerlendirmek için alıcının proje detaylarını referans alacaktır.


-Alıcı ve satıcı arasından doğabilecek tüm yasal ve sosyal problemlerden site sorumlu tutulamaz. Site üzerinde uzman üyelere ait hizmetlerin ne zaman ve nasıl satılacağını dev.sanalisci.com garanti etmez.

-dev.sanalisci.com, kişisel bilgilerin ve dev.sanalisci.com kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. dev.sanalisci.com bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, dev.sanalisci.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, dev.sanalisci.com’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

- Alıcı ve satıcıların dev.sanalisci.com profil sayfasında ve ilanlarında benzer ve aynı içerikli sitelerin alan adlarını geçirmeleri, yine aynı şekilde bu sitelere ait linklerin verilmesi, site kuralları gereği yasaktır. Bu tarz içeriklerin tesbit edilmesi halinde, ilgili içerik yayından kaldırılacak ve üye hesabı askıya alınacaktır.


-Site üzerinden yapılacak tüm tasarım, altyapı, materyal değişiklik hakkını site saklı tutar. Tüm değişiklikler için önceden üyelerini bilgilendirme sorumluluğu taşımamaktadır. Güncel abonelik ve komisyon oranı değişikliklerini abonelik paketleri  ve ödeme & komisyon sayfalarından takip edebilirsiniz.
-dev.sanalisci.com sitede kayıtlı bulunan üyelerine, site ile ilgili bilgi mesajları gönderebilir. Üyeliğini sonlandırmak isteyen kullanıcılar hesapların'dan hesap silme işlemini yapabilir yada info@dev.sanalisci.com adresinden yada 0850 305 13 90 nolu numaradan hesap silme işlemi için bize ulaşabilirler. 


-Şirketinizin ve iştiraklerinin kampanya, indirim, promosyon, reklam vb amaçlı uygulamaları hakkında bilgilendirilmek amacıyla tarafıma elektronik ileti, sms ve telemarketing bildirimleri gönderilmesi ile iletişime geçilmesine onay veriyorum.


-Gold üyelik paketine geçen üyeler alıcılardan gelen mesajlara cevap verebilir, en az bir ilanı 1 ay boyunca ana sayfa vitrinine taşıyabilir ve canlı sohbet ve sms bildirim özelliklerini kullanabilirler. dev.sanalisci.com başarılı şekilde tamamlanan hizmetlerde site komisyonu almaktadır. Site dışında yapılan hiç bir işlemden, dev.sanalisci.com sorumlu değildir. Gold üyelikle ilgili her hangi bir problem yaşamanız durumunda, info@dev.sanalisci.com adresinden yada 0850 305 13 90 nolu numaradan bize ulaşabilirsiniz.


-Sanalisci.com başarılı hizmetlerde kesilen site komisyonları için uzmanlara fatura düzenlemektedir. Uzmanlar tarafından sisteme girilen bilgilerin doğruluğundan dev.sanalisci.com sorumlu değildir.

-Türkiye vergi sistemine göre, kullanıcıların dev.sanalisci.com’da yaptıkları işlemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar doğabilir. Bu ve buna benzer durumlardan dev.sanalisci.com sorumlu değildir. Doğabilecek tüm vergi yükümlülüklerin'den, o hizmet alışını ve satışını yapan üyeler sorumludur.


-İnternet sitesinde veya mobil uygulama üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi kullanıcı hesabın'dan yada yönetici ile iletişim kurularak yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir. dev.sanalisci.com kullanıcının kendi isteği ile sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

-Üyeler kullanıcı adı olarak telefon numarası yada e posta adresi kullanamaz, bu gibi durumlarda hesap askıya alınır. 

HİZMETLER
www.dev.sanalisci.com tarafından sunulan hizmetin temeli üyelerin birbirleriyle iletişimini sağlamak yâda satın almak için gereken sanal ortamı yaratmaktır.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
www.dev.sanalisci.com tek taraflı olarak İşbu Üyelik sözleşmesini ve üyelik sözleşmesinin eklerini herhangi bir zamanda, sitenin ilgili bölümlerinde yayınlamak koşulu ile kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir ayrıca site Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik politikası hakkında üyelerini bilgilendirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir . Değişikliğe uğrayan maddeler sitede yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi üyelerin beyanları ile hiçbir şart altında değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep olarak sayılan tüm durumlarda www.dev.sanalisci.com, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen sorumluluklardan birini eksik veya geç ifa etme yâda ifa etmeme nedeniyle oluşabilecek hukuki ve cezai durumlardan sorumlu tutulamaz.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Trabzon Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi, kullanıcının siteye üye olduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. Kullanıcının kendi isteği ile üyeliğine son vermesi veya site tarafından herhangi bir nedenle üyeliğinin sonlandırılmış olması ile birlikte sona erecektir.


Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesinin kurallarını ve aşağıda belirtilen halleri ihlal etmeleri durumunda www.dev.sanalisci.com sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek ve bu nedenle www.dev.sanalisci.com’nin uğradığı zararlar ilgili üyenin sorumluluğunda olacaktır.


- Üyenin, sitenin işleyişine herhangi bir yöntemle zarar verecek davranışlarda bulunması
- Üyenin, hesabını bir başka kişiye devretmesi ve üyeliğini üçüncü kişilerle paylaşması
- Üyelerin genel ahlak kurallarına ve üçüncü kişilerin haklarına aykırı davranışlarda bulunması
- Üyelerin ödeme işlemlerini site harici platformlardan gerçekleştirmesi.

   Kep Adresi: tuncay.kececi@hs01.kep.tr

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php-fpm71/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so' - libMagickWand-6.Q16.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: